Lavvo ovn er et godt valg i de største teltene med nok volum å fordele varmen på. Med jevn og forsiktig fyring får du en "lang varme" som få andre løsninger kan tilby. Minimalt med røyk og med gode tørkemuligheter.

En rundbrenner gir et mer kontrollert "bål". Den henges 5-10 cm over bakken og gir bedre trekk og mindre røyk enn et tradisjonelt bål gjerne gjør. Fyr med maks 3-4 cm tykk ved.

Sorter etter: